+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

КОМПАНИЯ ЖОНУНДО

"DE URE consult" юридикалык компаниясы ар кандай ишкердик иш чойросундо иштеп жаткан ишканаларга жана уюмдарга укуктук кызмат корсотуулорду беруудо адистештирилет. Компания 2011-жылдан баштап иштейт, бирок ушул кыска моонотто ал озунун, азыркы учурдагы туруктуу шериктештери жана клиенттери тарабынан эн жогорку дэнгээлде бааланып жана авторитетке ээ болду. 

Оноктоштор озунун бизнесин иштетуудо «DE URE consult» компаниясы жардам берип, укуктук маселелерин чечуудон бошотуп, профилдик эмес ишке кучун кетирбестен озунун бизнесин онуктурууго конулун бурдурууга  умтулат.

Компаниянын баалуулуктары:

- компаниянын клиенттеринин ишин жакшыртууга жана укуктук маселелерин чечууго багытталган ак ниеттуулук менен эмгектенуу;
- орчундуу маселелерин чечууго даярдык менен туруу, мындай принцип биздин мумкунчулугубузго жана реалдуу жетишкендигибизге негизделип, олуттуу милдеттенмелерди жоопкерчилик менен озубузго алып ишке ашырылат;
- клиенттен алган маалыматты таратпоого багытталган биздин профессионалдык этикабыз - эн негизги принцибиз катары конфиденциалдуулук болуп эсептелет;
- озубуздун жалпы ишибиз учун жана клиент койгон максаттарды жана милдеттерди аткаруу учун кээ бир чектоолорго баш ийу принцип катары - дисциплина болуп эсептелет.

 Компаниянын адистештируусу:

«DE URE consult» юридикалык компаниясы кенен спектриндеги  укуктук кызмат корсоттулорун ишке ашырат, жекече айтканда, Компаниянын юристери жарандык, корпоративдик, банкттык, эмгек жана административдик укуктар тармактарында иштешет- бизнес процесстерин жонго салган укуктун негизги тармактары.

Бизнести каттоо. Компаниянын негизги тармактарынын бири, бизнести каттоо иши болуп калган, ошондуктан, биздин юристтер мындай жагындагы мыйзамдарга кандай озгортуулор киргизилип турганын жана каттоо, кайра каттоо, жойу, кайра тузуу процедуралары менен байланышкан озгочулукторун билип турушат. 

Юридикалык аутсорсинг.  Сиздин компанияныздын ишкердигин «DE URE consult» юридикалык компаниянын адистери менен комплексттик укуктук коштоо Юридикалык аутсорсинг деп тушунулот. Кызмат корсоттулор кандай санында болуу керек, операцияларынын турун жана кызмат корсотуулорун аныктап, жекече озунуздун бизнесинизге керектуу гана кызмат корсоттулордун программасын Компаниянын адистери тузуп беришет.

Соттогу окулчулук.  Компаниянын юристери кенеш беруу кызматын ишке ашырат жана жарандардын кызыкчылыктарын сот органдарында жарандык, экономикалык, эмгек, уй-було, мурастоо жана жер талаштары, административдик иштер боюнча окулчулук кылышат.

Лицензиялоо.  Компаниянын адистери  лицензиялоо тармагында чон тажрыйбасы бар жана лицензия, сертификат, уруксат алып берууго, ошондой эле, билим беруу, медициналык кызмат корсотуулор, банкттык операциялар, курулуш ж.б. тармактарында документтерди жол-жоболоштурууну жузого ашырууга даярдыгын билдирет.

Башка кызмат корсотуулор.  Коп тармактуу адистер болгондуктан, биздин Компания башка кызмат корсотуулорду да ишке ашырат, анын ичинде оозеки жана жазуу турундогу кенеш беруу, келишимдерди иштеп чыгуу жана экспертизалоо,  баалуу кагаздардын эмиссиясын жол-жоболоштуруу, жоголгон документтерди калыбына келтируу, мамлекеттик органдардан маалыматтарды, маалым-каттарды жана кочурмолорду алып беруу, четолколук жумушчу кучун тартууга уруксатын алып беруу, жашоо уруксатын алып беруу, визалык комоктошуу, документтерди легалдаштыруу ж.б.ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан