+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

Юридикалык аутсорсинг

Сиздин компанияныздын ишин комплексттик укуктук коштоону DE URE consult юридикалык компаниясынын адистери менен жургузуу юридикалык аутсорсинг деп тушунулот.

Аутсорсинг - профессионалдык дэнгээлде Сиздин бизнесиниздин укуктук негизин уюштурууга  комок корсотот. Мындан тышкары, Сиздин компанияныздын чыгымдарын кыскартууга жардам берет, себеби аутсорсинг салыктык оптималдаштыруунун мыйзамдуу ыкмасы болуп берет.

Биздин абоненти болуп Сиз томондогу кызмат корсотуулорду алсаныз болот:

 • оозеки жана жазуу турундогу мыйзамдарды колдонуу боюнча  кенеш алуу, анын ичинде on-line аркылуу;
 • келишимдерди жана башка документтерди комплекстуу иштеп чыгуу (ички саясатын, жоболорун, процедураларын, нускамаларын);
 • сот органдарында окулчулук кылуу;
 • клиент менен биргелешип же болбосо клиенттин атынан  контрагенттер же текшеруучу  органдар менен  сулошуулордо  катышуу;
 • кайра каттоо/кайра тузуу;
 • лицензиялоо (лицензия алып беруу);
 • баалуу кагаздардын эмиссиясын жол-жоболоштуруу (акциялардын, облигациялардын ж.б.);
 • фирмалык аталышты, товардык белгисин  ж.б. каттоодон откоруу;
 • четолколук жумушчу кучун  тартууга уруксат алып беруу  (керек болгон учурда), компаниянын кызматкерлерине - четолколук жарандарга визалык комок корсотуу;
 • кадрдык иш жургузууну жана документтерди жугуртууну уюштуруу;
 • мамлекеттик органдардын реестринен маалыматтарды, маалым-каттарды, кочурмолорду жана башка маалыматтарды алып беруу;
 • иштеги кат алышууну, доомат каттарды уюштуруу;
 • баштапкы юридикалык аудит ж.б.
 Yuridicheskiy_autsersing

  Аутсорсинг томондогу нерселерге мумкунчулук берет:

 • штаттык юрист отуп кеткен моонотто канчалык натыйжалуу иштедиби же иштебедиби  анын маянасы  толугу менен толонушу керек, биздин учурда юридикалык кызмат корсотуулорду алуу учун  Сиз конкреттуу жасаган иштин коломуно карата акча акысын толоп бересиз;
 • мыйзамда бекитилген иш беруучулор  учун милдеттуу социалдык толомдорунон бошотуласыз;
 • кызматкерге отпуск беруу, сыркоо баракчасы боюнча акы толоп беруу, иштен чыгуу пособиесин беруу боюнча милдеттеринен, ошондой эле кызматкердин омуруно жана ден-соолугуна зыян келтиргендик учун эмгек мыйзамдарында корсотулгон жоопкерчиликтерден Сиздин компанияныз бошотулат;
 • жумушчу орунду уюштуруу боюнча  чыгымдардан (оргтехниканы, эмеректи, байланыш кызматын, маалымат-издоочу базасын коюудан жана башка чыгымдарынан) бошотуласыз.


Сиздин бизнесинизге керектуу гана кызмат корсотуулорду (кызмат корсотуулордун пакетин) тузуп берип жана алардын коломун, турун, жекече караштырып аныктайбыз.
Инвестициялык долбоорлордо, банкттык жана микрофинансылык секторлордо, курулушта, соода, кызмат корсотуулор тармагында иштеп жаткан компаниялардын жана кээ бир коммерциялык эмес уюмдардын ишин укуктук камсыздоо маселелери боюнча  DE URE consult  юридикалык компаниясы негизги жана туруктуу оноктошу болуп эсептелет.

А также:ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан