+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

Соттогу окулчулук

 

Сот ишин ийгиликтуу чечилишине Соттогу окулчулук созсуз турдо шарт тузот. Чындыгында, бул "эреже" тажрыйбалуу адвокатка озунуздун кызыкчылыгынызды окулчулукко ишеним корсотсонуз иштейт.

Соттогу окулчулук татаал жана жоопкерчиликтуу иш болгондуктан, мында ар бир нерсе маанилуу болот.

"DE URE consult" компаниясынын адистери юридикалык кенеш берип, мындан ары боло турган кырдаал кандай жагына онугуп кетуу жонундо болгон варианттарын айтып беришет жана Сиздин компаниянызды сотто томондогу тармактарында окулчулук кылууга комок корсотот:

- жарандык иштер боюнча (уй-було, эмгек, жер талаштары, карызды ондуруп алуу, бутумдорду жараксыз деп таануу жонундо, ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик беделин коргоо ж.б.)

- административдик иштер боюнча (актыларды жараксыз деп таануу жонундо, ошондой эле мамлекеттик бийликтин, жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жана бул органдардын кызмат адамдарынын аракеттерин  (аракетсиздигин) мыйзамсыз деп таануу жонундо, административдик ондуруп алууну салуу жонундо мамлекеттик органдардын токтомдорун жараксыз деп таануу);

- экономикалык иштер боюнча  (уюштуруучулар жана юридикалык жактар аралык талаштар, ошондой эле уюштуруучулардын оз ара талаштары боюнча, бутумдорду жараксыз деп таануу жонундо, карызды ондуруп алуу ж.б.).

Биздин адисибиз Сизге ар дайым акысыз кенеш берип, талаштын предметине укук жагынан баа берип, мындан ары, сотто карала турган ишиниздин перспективасын жана терс натыйжаларын айтып бергенге аракет жасайт!

Колдонулуп жаткан мыйзамдарда корсотулгон тартибинде жана учурларда озунун кызыкчылыктарын сотто окулчулук кылган учун, башкача айтканда, окулун жалдап алган учун чыгымдарын утулуп калган оппоненттен ондуруп алууга мумкунчулук берет. 

А также:ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан