+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

Бизнести каттоо

ПРАЙС БАРАКЧАСЫН КОЧУРУП АЛУУ

-КАТТОО

"DE URE consult" юридикалык компаниясы "бир жолу кайрылып бизнести каттоо" кызматын сунуш кылат. Эгерде, Сиз документтерди жол-жоболоштурууга жана бюрократиялык процедураларына аз убакыт кетируу менен озунуздун ишинизди баштап жана компаниянызды каттоодон  откорууну кааласаныз, бул ишти бизге тапшырып койу мумкунчулугунуз бар.

Компания томонку кызмат корсотуулорун сунуштайт:

  • бардык уюштуруучулук документтерди иштеп чыгуу;
  • юстиция органдарында каттоодон откоруу;
  • салык органдарында каттоодон откоруу;
  • негизги моорун жасоо;
  • банкта эсептик эсебин ачуу;
  • лицензиялоо (лицензия алып беруу, керек болгон учурда);

Ушундан кийин биздин офиске келип, биз менен келишим тузуп жана ишеним кат бересиз, мындан ары озунуздун бизнесинизди иштетуу учун Сиз тиешелуу документтерге толугу менен ээ болосуз. Мындан тышкары, биз менен байланышып, Сиз озунуздун бизнесинизди кандай уюштуруучулук-укуктук турундо алып барууну жана ишиниздин озгочулугуно карата башка укуктук жана салык  озгочулукторун эсепке алуу менен, алдын ала биздин адистен кенеш алсаныз болот.

Коммерциялык юридикалык жактарды (ЖЧК, КЖК, ЖАК, ААК, коммерциялык кооперативдерди, ошондой эле МКК, МФК, ломбарддарды, акча алмаштыруу бюролорун);

Коммерциялык эмес юридикалык жактарды (КБ,КФ,ЮЖБ-Ассоциацияларды, мекемелерди, коммерциялык эмес кооперативдерди, саясий партияларды);

Филиалдарды жана окулчулукторду, анын ичинде четолколук уюмдарды каттоо учурунда Компания озунун  жардамын корсотот.

- КАЙРА КАТТОО

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (окулчулукторду) мамлекеттик каттоо жонундо" КРнын Мыйзамынын 12-статьясына ылайык юридикалык жак томондогу учурларда мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосунан отууго милдеттуу:

озгортуп тузуу, болунуп чыгуу, биригуу формасындагы кайра тузуудо;

уставдык капиталын жана пайлык фондунун олчому озгоргондо;

аталышы озгоргондо;

уюштуруучулук документтерине озгортуулорду жана толуктоолорду  киргизуу же болбосо уюштуруучулук документтерин жана редакцияда бекитуу (тузуу) (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар учун);

чарбалык шериктештиктердин жана коомдордун (акционердик коомдорду кошпогондо) уставдык капиталындагы  катышуучулардын улуштору  озгоргондо;

жайгашкан жерине карабастан каттоочу органга катталууга  тийиш болгон юридикалык жактардан тышкары, юридикалык жактын жайгашкан  жери озгоргондо (бир облустан экинчи облуска, же болбосо облустан Бишкек (Ош) шаарына жана тескерисинче);

эркин экономикалык аймактын субъектиси жайгашкан жери эркин экономикалык аймактан сыртка чыгаруу чечимин кабыл алганда;

юридикалык жактын органы же сот тарабынан аны кайра каттоо жонундо чечим кабыл алынганда.

Мыйзамдарда башка мооноттор каралган учурларды кошпогондо, айтылган беренеде саналып кеткен негиздердин бироо эле болсо, тиешелуу чечим кабыл алынган учурдан тартып 30 календардык кундун ичинде юридикалык жак мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосунан отуу учун каттоочу органга  тиешелуу документтерди тапшырууга милдеттуу.

- КАЙРА ТУЗУУ

Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-ст. ылайык юридикалык жакты кайра тузуу томондогу формаларда ишке ашырылат:

Озгортуп тузуу - бир уюштуруучулук-укуктук турдогу юридикалык жакты экинчи турдогу юридикалык жакка отуу (мисалы, "А" ЖЧКсынан  "В" ЖАКсына) ;

Бириктируу - эки же андан ашуун юридикалык жактар жаны пайда болгон юридикалык жакка  биригет (мисалы, "А" ЖЧКсы + "В" ЖЧКсы  = "С" ЖЧКсына);

Кошуу - бир же андан ашуун юридикалык жак башка иштеп жаткан юридикалык жакка кошулат (мисалы, "А" ЖЧКсын "В" ЖЧКсына кошкондо = "С" ЖЧКсына);

Болуу - юридикалык жакты болгондо , анын укуктары менен милдеттери жаны пайда болгон эки же андан ашуун юридикалык жактарга отот (мисалы, "А" ЖЧКсы "В" ЖЧКсы менен "С" ЖЧКсына болунот, мында, ар бир жаны ЖЧК болуу балансына ылайык активдерге, укуктарга жана милдеттерге ээ болгон, оз алдынча юридикалык жак болуп эсептелет);

Болуп чыгаруу - юридикалык жактын курамынан бир же бир нече юридикалык жак болунуп чыгат (мисалы, "А" ЖЧКсынан  "Б" ЖЧКсы болунуп чыгат = "А" ЖЧКсы, мындан ары, оз алдынча иштеп жаткан юридикалык жак болот, ошондой эле "Б" ЖЧКсы  оз алдынча  иштеп жаткан жак болуп эсептелет, бирок ажыратуу  балансына ылайык  "А" ЖЧКсынын  активдеринин  болугуно, укуктарына жана милдеттерине ээ болот.)

Толук айтканда, юридикалык жактарды  ар кандай турдогу  кайра тузуу  процедурасы, бул ото кыйын жана узартылган процесс деп эсептесе болот, себеби, кайра тузуунун ар бир туру озунун озгочулугун белгилеп, эн негизгисин  - укуктук озгочулугун айтса болот. Биздин компаниянын адистери кайра тузуунун бардык турлорун откорууго тажрыйбаалуу. Биздин адистерибиз кайра тузуунун бардык стадияларында комплексттик  укуктук коштоосу менен кайра тузуу жонундо чечимин кабыл алуудан жана иш-чаранын планын даярдоодон баштап бардык процедурасын жана башка иш-чараларын бутурот, анын ичинде, керек болгон учурда, клиенттин ички документтерин актуалдаштыруу да кирет.

- ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫ ЖОЮУ

Юридикалык жакты жоюунун жол-жоболоштуруусу - убакытты жана каражатты алган ото кыйын процесс деп айтса болот, бирок тажрыйбаны колдонуп жана мамлекеттик органдардын ишинин озгочулугун жана мыйзамдарды билип, аз убакытта жана коп каражат кетирбей бутурсо болот. Бардык чаралардан тышкары, юридикалык жакты жоюуда салык жана социалдык фонддун органдары тарабынан текшеруудон отуу керек, ошондой эле, бардык процедураларын аяктагандан кийин, кийинки экспертизадан отуу учун юстиция органдарына бардык документтер тапшырылат.

 

 

А также:ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан