+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

Башка кызмат корсотуулор

Компаниянын адистери коп тармактуу адистер болуп эсептелет, ошондуктан, башка кызмат корсотуулорун  да жузого ашырат, анын ичинде:  

 • оозеки жана жазуу турундогу мыйзамдарды колдонуу боюнча кенеш беруу, анын ичинде on-line аркылуу;
 • четолколук жарандар учун кыймылсыз мулкту сатып алууга уруксат алып беруу;
 • четолколук жарандарга ишмердигин жузого ашыруу учун уруксат алып беруу;
 • визалык комок корсотуу;
 • убактылуу жашоо уруксатын алып беруу;
 • документтерди легалдаштыруу, апостилдештируу;
 • мурасты жол-жоболоштуруу;
 • каттарды, даттануу арыздарын, арыздарды, доомат кагаздарды ж.б. жазып берууго жардам беруу;
 • келишимдерди иштеп чыгуу жана экспертизалоо;
 • ички ченемдик документтерди иштеп чыгуу (ички саясатын, жоболорду, процедураларды, нускамаларды);
 • юридикалык жактын жоголгон документтерин калыбына келтируу;
 • фирмалык аталышты жана товардык белгини каттоодон откоруу;
 • баалуу кагаздардын эмиссиясы (акциялардын, облигациялардын ж.б.);
 • мамлекеттик органдардын реестринен маалыматты, маалым-каттарды, кочурмолорду жана башка маалыматтарды алып беруу;
 • ж.б.

 

 

А также:ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан