+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

Ченемдик укуктук актылар

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы

 

- Кодекстер:

 

 

- Мыйзамдар:

  • КРнын "Керектоочулордун укуктарын коргоо жонундо" Мыйзамы
  • КРнын "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жонундо" Мыйзамы
  • КРнын "Ишкерлердин укуктарын коргоо жонундо" Мыйзамы
  • КРнын "Ишкердиктин субъектерине текшеруулорду жургузуунун тартиби жонундо" Мыйзамы
  • КРнын "Акционердик коомдор жонундо" Мыйзамы
  • КРнын "Чарбалык шериктиктер жана коомдор жонундо" Мыйзамы
  • КРнын "Коммерциялык эмес уюмдар жонундо" Мыйзамы
  • КРнын Банкроттук жонундо Мыйзамы
  • КРнын "Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтуу озалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетуу жонундо" Мыйзамы

 

 

 

 

 

 

А также:ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан