+ 996 (312) 88 89 08, + 996 (770) 89 89 08
«DE URE consult» юридикалык компаниясы

Лицензиялоо

licenzirovanie

Лицензия - компанияга иштин айрым турун же белгилуу аракеттерди жасоого уруксат беруу документи деп тушунулот.

Кызмат корсотуулорду лицензиялоо: ишти жургузууго уруксат алуунун коп этаптуу процесси деп айтса болот.
DE URE consult компаниясынын адистери  озунун кенешин беришет: Бизнести иштетуунун алдында, созсуз иштин айрым турун лицензияланууга тийиш болгон тизмеси менен таанышып алып, андан кийин лицензияны алуу зарылчыгын чечсениз болот. шилтеме

Эскертуу! Тиешелуу лицензиясыз ишти жургузуу, административдик жана кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартууга алып келет!

Биздин компаниянын адистери томонкулорго лицензия алып берген:

• билим беруу ишине алып беруу (билим беруу министрлиги);
• курулуш-монтаждоо жумуштарына лицензия алып беруу (КРнын Окмотуно караштуу архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба агенттиги);
• жекече детективдик жана жекече кузот ишине лицензия алып беруу (Ички иштер министрлиги);
• медициналык жекече иш жургузууго лицензия алып беруу (Саламаттык сактоо министрлиги);

• эл аралык асырап алуу боюнча ишти жургузууго аккредитация аттестатын алып беруу (Социалдык онуктуруу министрлиги);

• четолколук жумушчу кучун тартууга уруксат алып беруу, КРнын аймагында четолколук жарандардын ишмердигин жузого ашырууга  уруксат алып беруу (Тышкы иштер министрлиги);
• шайкештик сертификаттарды алып беруу (Кыргызстандарт, Мамлекеттик байланыш кызматы);
• фирмалык аталышын, товардык белгисин каттоо жонундо куболукторун алып беруу (КРнын Окмотуно караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттик (Кыргызпатент).

Сертификациялоо: Кызмат корсотуунун же товардын сапатын жана шайкештигин куболондургон документин алуу процедурасы деп сертификациялоо тушунулот.Сертификат Сизге эмне учун керек? Сертификат жана озунуздун товарыныздын (же кызмат корсотуунун) расмий турундо куболондурулгон сапат Атаандаштык чойродо бизнесинизге ото маанилуу комок корсотот.

Уруксат. "Тышкы миграция жонундо" КРнын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасында четолколук жумушчу кучун тартуу ишин жургузуу учун жумуш беруучулор ыйгарым укуктуу органдарынан уруксат алуу керек. КРнын аймагында четолколук жаран ишмердигин жузого ашыруу учун да уруксат алуу керек. Уюмдар уруксатсыз четолколук жаранды тартып жана ишке орноштурууга жана ошондой эле, четолколук жаран озунун ишмердигин жогоруда айтылган иштерди уруксатсыз жургузууго тыйу салынат жана жоопкерчиликке тартылат.

DE URE consult компаниясынын адистери Сизге уруксатты же болбосо лицензияны алып берууго комок корсотуп  жардам берууго даярдыгын билдирет. Эн жакшы жагын айтып кетуу керек, биздин компания "даяр кылып буткорууго" багытталган ишин алып барат, мындай нерсеге убактынызды жок кылбастан озунуздун бизнесинизди онуктурууго убактынызды жумшаныз!

 

 

А также:ЖАНЫЛЫКТАР

Подача документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации - 13.07.2013
В этой статье мы предлагаем ознакомиться с  нюансами процедуры подачи документов в регистрирующий орган и получения свидельства о ...
Разработка документов для регистрации бизнеса - 07.06.2013
Выбрав правовую форму для своего бизнеса плавно подходим к следующему не менее важному этапу, подготовке и сбору всех необходимых докум ...

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

КЕРЕКТYY ШИЛТЕМЕЛЕР

Ченемдик укуктук актылар - 17.07.2013
- Кыргыз Республикасынын Конституциясы   - Кодекстер:
Керектуу сайттар - 16.07.2013
- КРнын Окмоту www.gov.kg - КРнын Улуттук банкы www.nbkr.kg - КРнын Адилет министрлиги www.minjust.gov.kg - КРнын Окмотуно караштуу ...
«DE URE consult» юридикалык компаниясы
2011-2017
Юридическая компания "DE URE consult"
офис 401, 204 ул. Боконбаева, Бишкек
0770 898 908


Сайтты ART Group иштеп чыккан